Sắc lệnh 33/SL Về việc định rằng số tiền phạt ấn định trong hình phạt sẽ tăng lên gấp 10

Số, ký hiệu 33/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/03/1947
Ngày hiệu lực 03/04/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 17-15/10/1983;Công báo số 5/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 33/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 33 NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiếu chỉ sắc lệnh ngày 10-10-1945 tạm giữ các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ;

Xét muốn để cho các hình phạt bằng tiền vẫn có hiệu quả, cần phải tăng các số tiền phạt ấn định trong các luật hình ban bố trước ngày 19-8-1945 mà hiện nay vẫn được tạm giữ để thi hành;

Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tư pháp và Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận và sau khi đã hỏi ý kiến ban Thường trực Quốc hội;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Tất cả các số tiền phạt tối thiểu và tối cao ấn định trong các luật hình ban bố trước ngày 19-8-1945 hiện còn được tạm giữ thi hành sẽ nhân lên với mười.

Tuy nhiên, về tội vi cảnh, số tiền phạt tối cao không được quá 30đ00.

Điều thứ hai

Sắc lệnh này sẽ được thi hành cho tất cả các việc phạm pháp mà chưa có án nhất định ra trước ngày 1-1-1947.

Điều thứ ba

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, và Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

                                                                             Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/03/1947
Hiệu lực:
16/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/03/1947
Hiệu lực:
01/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/03/1947
Hiệu lực:
18/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1947
Hiệu lực:
19/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1947
Hiệu lực:
19/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1947
Hiệu lực:
19/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ