Sắc lệnh 33D Về việc định thể lệ phóng thích các tội nhân bị kết án trước ngày 19-8-45

Số, ký hiệu 33D
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/09/1945
Ngày hiệu lực 04/10/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 33D
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 33D ngày 19 tháng 9 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời yêu cầu của Uỷ ban nhân dân Bắc bộ,

Sau khi đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã bàn luận ngày 12 tháng 9 dương lịch năm 1945,

RA SẮC LỆNH

Khoản I: Các tội nhân bị kết án trước ngày 19 tháng tư dương lịch năm 1845 sẽ được phóng thích theo cách thức định sau đây.

Khoản II: Một uỷ viên chính trị địa phương vào trong đề lao xét hồ sơ, lý lịch từng phạm nhân, hỏi ý kiến Giám đốc đề lao, rồi lập một bản kê những tội nhân phóng thích.

Bản kê ấy sẽ đệ lên ông Chưởng lý.

Tội nhân có thể tự làm đơn xin phóng thích, đơn sau khi đưa qua uỷ viên chính trị Giám đốc đề lao.

Vị này, sau khi hỏi ý kiến ông Chánh nhất, sẽ quyết định tha những phạm nhân nào.

Khoản III: Những người được phóng thích thì được tha ngay, nhưng vẫn coi là các phạm nhân: bản án và hồ sơ vẫn giữ nguyên. Nếu sau này có một đạo luật ân xá thì hình phạt và hồ sơ của phạm nhân mới được xoa hẳn.

Khoản IV: Người được phóng thích, nếu lại bị án lần nữa, thì không những sẽ chịu hình phạt mới, mà lại phải chịu nốt cả hình phạt cũ nữa.

Khoản V: Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
28/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
28/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
28/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/09/1945
Hiệu lực:
28/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ