Sắc lệnh 34 Về việc cử ông Nguyễn Thiện Lâu giữ chức Giám đốc Nha Thống kê trong Chủ tịch phủ

Số, ký hiệu 34
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/04/1949
Ngày hiệu lực 25/04/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 34/SL NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 191-SL ngày 28 tháng 5 năm 1948 cử ông Nguyễn Thiệu Lâu giữ chức Giám đốc Nha Thống kế trong Bộ Kinh tế;

Chiểu sắc lệnh sô 33-SL ngày 25 tháng 4 năm 1949 sát nhập Nha Thông Kế, nguyên ở Bộ Kinh tế, vào Chủ tịch Phủ;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Cử ông Nguyễn Thiện Lâu giữ chức Giám đốc Nha Thống kê trong Chủ tịch Phủ.

Điều 2: Bãi bỏ sắc lệnh số 191-SL ngày 28 tháng 5 năm 1948.

Điều 3: Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và ông Chánh Văn phòng Chủ tịch Phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
21/03/1949
Hiệu lực:
21/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/03/1949
Hiệu lực:
21/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
10/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ