Sắc lệnh 37/SL về việc cho phép phát hành giấy bạc 200đ

Số, ký hiệu 37/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/03/1950
Ngày hiệu lực 30/03/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 37/SL NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Chiểu sắc lệnh số 48-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 cho phép lưu hành trong toàn cõi Việt Nam các loại giấy bạc 1đ, 5đ, 10đ, 20đ, 50đ, 100đ và 500đ;

Xét nhu cầu hiện tại;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cho phép phát hành và lưu hành trong toàn cõi Việt Nam giấy bạc Việt Nam loại Hai trăm đồng (200đ).

Điều 2: Bộ Tài chính phụ trách việc phát hành.

Điều 3: Tổng số giấy bạc phát hành và đặc điểm sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Tài chính ấn định.

Điều 4: Kẻ nào làm giả hay có hành động phá hoại giá trị của giấy bạc Việt Nam sẽ bị truy tố trước Toà án Quân sự.

Điều 5: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/02/1950
Hiệu lực:
15/02/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/03/1950
Hiệu lực:
04/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/03/1950
Hiệu lực:
04/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1950
Hiệu lực:
19/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ