Sắc lệnh 37/SL Về việc đặt UBKCHC Hà nội trực thuộc Chính phủ trung ương

Số, ký hiệu 37/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 11/05/1949
Ngày hiệu lực 11/05/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 37/SL NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254 - SL và số 255 - SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 265 - SL ngày 10 tháng 12 năm 1948 tổ chức Uỷ Ban Kháng Chiến Hành Chính Hà Nội;

Xét tình thế hiện thời;

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng tối cao;

Theo quyết nghị của Hội Đồng Chính Phủ sau khi Ban Thường Trực Quốc Hội thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bãi bỏ sắc lệnh số 265 - SL ngày 10 tháng 12 năm 1948.

Điều 2

Uỷ Ban Kháng Chiến Hành Chính Hà Nội nay đặt trực thuộc Chính Phủ trung Trung ương.

Điều 3

Quyền hạn, nhiệm vụ, thành phần Uỷ Ban Kháng Chiến Hà Nội, cách tổ chức các ngành chuyên môn và sự liên lạc giữa Uỷ Ban Kháng Chiến Hành Chính Hà Nội và Uỷ Ban Kháng Chiến Hành Chính Liên Khu 3 sẽ do Hội Đồng Quốc Phòng Tối Cao ấn định.

Điều 4

Hội Đồng Quốc Phòng Tối Cao chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1949
Hiệu lực:
06/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/05/1949
Hiệu lực:
21/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ