Sắc lệnh 38/SL Về việc sát nhập Nha thông tin vào Thủ tướng phủ

Số, ký hiệu 38/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/07/1951
Ngày hiệu lực 25/07/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 7/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 38/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1951

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 38/SL NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 7 - SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng và các cơ quan trực thuộc Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 58 - ngày 3-5-1946 tổ chức Bộ Nội vụ;

Chiểu sắc lệnh số 224 - SL ngày 27-11-1946 đổi tên Nha Thông tin tuyên truyền ra Nha Thông tin;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay sát nhập Nha Thông tin thuộc Bộ Nội vụ vào Thủ tướng Phủ.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
12/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
27/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/06/1951
Hiệu lực:
01/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/06/1951
Hiệu lực:
16/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/06/1951
Hiệu lực:
13/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
15/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ