Sắc lệnh 39/SL Về việc cho phép phát hành một loại tem thơ kiểu "Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Số, ký hiệu 39/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 21/05/1949
Ngày hiệu lực 21/05/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 39/SLNGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của Bộ Giao Thông Công Chính;

Theo quyết nghị của Hội Đồng Chính Phủ;

 

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Bộ Giao Thông Công Chính được phát hành một loại tem thơ, kiểu "Chủ Tịch Hồ Chí Minh". Giá mỗi tem là hai đồng (2đ00). Số tem phát hành là ba triệu (3.000.000).

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Giao Thông Công Chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1949
Hiệu lực:
06/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/05/1949
Hiệu lực:
11/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/05/1949
Hiệu lực:
21/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1949
Hiệu lực:
26/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ