Sắc lệnh 39/SL Về việc ấn định cách thức thu thuế tem trước bạ

Số, ký hiệu 39/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/04/1947
Ngày hiệu lực 01/04/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 6/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 39/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 39 NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét luật lệ về thuế trước bạ và thuế tem;

Xét tình thế hiện thời;

Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi đồng ý với Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều I

Nay huỷ tất cả các kiểu tem trước bạ và giấy tín chỉ đã lưu hành trước ngày 19-12-1946.

Điều II

Trong khi chờ in những kiểu tem và giấy tín chỉ mới, thì sẽ thu thuế tem trước bạ bằng một trong ba cách sau này:

1- Duyệt tem;

2- Đóng dấu tem;

3- Thu thuế bằng sổ tem.

Ba cách ấy dùng theo thể lệ và trong những trường hợp say đây.

Điều III

Tất cả các giấy tờ nào phải chịu thuế tem đều có thể xin duyệt tem hoặc đóng dấu tem được; nhưng thể lệ đóng dấu tem chỉ có thể áp dụng khi số giấy tờ đem đến đóng dấu nhiều tới trăm tờ hay là hơn mà thôi.

Hạn duyệt tem hay đóng dấu tem là 4 tháng kể từ ngày làm giấy tờ. Quá hạn phải phạt theo như lệ thường.

Việc duyệt tem do các ty trước bạ phụ trách. Việc đóng dấu tem do Nha Giám đốc trước bạ trung ương hay thanh tra trưởng khu trước bạ phụ trách. Cách thức duyệt tem và đóng dấu tem vẫn theo thể lệ hiện hành.

Điều IV

Thuế tem đánh vào những đơn từ gửi đến các cơ quan hành chính và chuyên môn các cấp, sẽ thu theo lối làm sổ tem.

Những đơn gửi đến các cơ quan cấp xã, và những đơn của học trò xin học hay là đi thi đều được miễn thuế tem.

Tiền tem do các ty Ngân khố thu hộ Nha Trước bạ, cũng thu theo lối làm sổ tem.

Một nghị định của Bộ Tài chính sẽ ấn định chi tiết thi hành điều khoản này.

Điều V

Giá tem đơn ấn định là năm hào (0đ50).

Các thứ thuế tem khác vẫn giữ nguyên giá cũ.

Điều VI

Cách thức thu thuế tem vào các vé xe lửa vẫn giữ nguyên như cũ.

Điều VII

Sắc lệnh này thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 1947. Hẹn đến ngày 1 tháng 5 năm 1947, những đại lý bán tem và tín chỉ phải khai cho Nha Giám đốc Trước bạ (Bộ Tài chính) biết số tem và giấy tín chỉ cũ còn sót lại. Bộ tài chính sẽ ấn định cách thức trả lại họ giá tiền những tem và giấy tín chỉ ấy.

Điều VIII

Bộ trưởng Bộ Tài chính thi hành sắc lệnh này.

                                                                              Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ