Sắc lệnh 4/SL Về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Bình giữ chức Giám đốc Nha Bưu điện Việt nam

Số, ký hiệu 4/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/02/1951
Ngày hiệu lực 16/02/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 4/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 4/SL NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 7 - SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 7 - SL ngày 21-1-1947 cử ông Nguyễn Văn Đạt làm giám đốc Nha Bưu điện Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 87 - SL ngày 22-5-1950 cử ông Trần Quang Bình làm Phó giám đốc Nha Bưu diện Việt Nam;

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bổ nhiệm Ông Trần Quang Bình lãnh chức Giám đốc Nha Bưu điện Việt Nam, thay Ông Nguyễn Văn Đạt được điều động đi cống tác khác.

Điều 2

Một thông tư Liên Bộ Tài chính - Canh nông sẽ ấn định chi tiết thi hành việc bãi bỏ khoản quân lương 10% này.

Điều 3

Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ