Sắc lệnh 40/SL về ấn định lương bổng nhân viên giữ các chức vụ Điều khiển Văn phòng các Bộ và UBKCHC và các cơ quan chuyên môn các cấp

Số, ký hiệu 40/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/03/1950
Ngày hiệu lực 06/04/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 40/SL NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 209-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 ấn định phụ cấp của nhân viên Văn phòng các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 261-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 ấn định lương và phụ cấp của những nhân viên giữ những chức vụ chỉ huy tại các Bộ, Nha, Sở và Ty;

Chiểu sắc lệnh số 7 ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng các Bộ;

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1 : Những người không ở ngạch công chức được cử giữ những chức vụ dưới đây được hưởng, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1949, một khoản lương chính hàng tháng ấn định như sau :

Tại các Bộ :

- Đổng lý 900đ

- Phó Đổng lý 800đ

- Thanh tra 800đ

- Bí thư Bộ trưởng và Thứ trưởng 800đ

- Trưởng phòng 700đ

- Phó Trưởng phòng 600đ

Tại các Nha hay Cục trung ương :

- Giám đốc Nha hay Cục trưởng 900đ

- Phó Giám đốc Nha hay Phó Cục trưởng 750đ

- Trưởng phòng 600đ

Tại các cấp Liên khu :

- Giám đốc Liên khu 700đ

- Phó Giám đốc Liên khu 600đ

- Chánh Văn phòng UBKCHC liên khu 700đ

- Trưởng phòng UBKCHC liên khu 550đ

- Trưởng phòng các Sở chuyên môn LK 550đ

Tại các tỉnh hay thành phố :

- Trưởng ty 550đ

- Phó Trưởng ty 450đ

- Chánh Văn phòng UBKCHC tỉnh hay TP 550đ

- Trưởng phòng UBKCHC tỉnh hay TP 450đ

Điều 2 : Ngoài khoản lương chính nói ở điều 1, những nhân viên kể trên được hưởng phụ cấp gia đình, gạo đắt, khí hậu xấu, đi công tác như công chức kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1949.

Điều 3 : Các thể lệ trái với những điều khoản kể trên đều bãi bỏ.

Điều 4 : Các ông Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/03/1950
Hiệu lực:
30/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1950
Hiệu lực:
19/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/03/1950
Hiệu lực:
22/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ