Sắc lệnh 41 Về việc bãi bỏ các sở trước thuộc phủ toàn quyền Đông dương và sáp nhập các sở đó vào các bộ của Chính phủ lâm thời Việt nam

Số, ký hiệu 41
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 03/10/1945
Ngày hiệu lực 18/10/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 41
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 41 ngày 3 tháng 10 năm 1945

CHỦ TỊCH LÂM THỜI CHÍNH PHỦ DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH

Điều nhất: Nay bãi bỏ tất cả các công sở và các cơ quan trước thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương (các Sở lớn chung cho toàn hạt Đông Dương và các Sở phụ thuộc Phủ Toàn quyền) đã thiết lập hoặc ở Hà Nội, hoặc ở Sài Gòn, hoặc ở Đà Lạt, hoặc ở các nơi khác thuộc địa hạt Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ nước Việt Nam.

Những bất động sản và động sản (dinh thự, nhà cửa, của cải, đồ đạc, hàng hoá, khí cụ, tài liệu, đồ dùng phòng giấy, v.v...) của tất cả những công sở kể trên đều phải giữ nguyên vẹn và chuyển giao, cùng với những nhân viên hiện tòng sự tại đấy, sang các Bộ của Chính phủ lâm thời Việt Nam theo cách phân phối sau đây:

 

- Văn phòng cũ của Toàn quyền Đông Dương

- Văn phòng cũ của Phó Toàn quyền Đông Dương

- Phòng Bí thư cũ của Phủ Toàn quyền Đông Dương

- Phòng Công văn Phù Toàn quyền

- Phòng Điện tín Phủ Toàn quyền

- Phòng Nội dịch Phủ Toàn quyền

- Ty Ngoại giao Phủ Toàn quyền


Chủ tịch Chính phủ và
Bộ Ngoại giao

 

- Toà Công chức Phủ Toàn quyền

- Một phận Toà Pháp chính Phủ Toàn quyền
trước gồm có Ty Pháp chế và Hành chính, Ty
Hành chính tố tụng và Hành chính kiểm sát,

- Một phần Toà Chính trị Phủ Toàn quyền (Ty Nội
chính)

- Toà Liêm phóng Phủ Toàn quyền

- Ban "Công báo" của Phòng Công văn Phủ Toàn
quyền.


Bộ nội vụ

 

- Sở Thông tin, Báo chí, Tuyên truyền Bộ Thông tin
và kiểm duyệt Phủ Toàn quyền

- Phòng Kiểm sát thư tín thuộc Toà Chính trị Phủ
Toàn quyền


Bộ Thông tin và
Tuyên truyền

- Phòng Binh vụ Phủ Toàn quyền

- Bảo án binh và các đồng binh đội

- Sở Hiến binh Đông Dương

- Sở Địa dư
Bộ Quốc phòng

- Toà Kinh tế Phủ Toàn quyền (kể cả Phòng Thống kê)

- Sở Tổng thanh tra công nông và mục súc

- Sở Tổng Thanh tra Thuỷ Lâm

- Viện Khảo cứu Nông - Lâm

- Sở Lúa gạo

- Sở Tổng Thanh tra Khoáng chất và

kỹ nghệ

- Viện Hải học

- Sở Tổng thanh tra ngư nghiệp

- Bình dân ngân khố
Bộ Quốc dân

Kinh tế

- Sở Thể dục, thể thao và Thanh niên,

cùng tất cả các cơ quan phụ thuộc

Bộ Thanh niên

- Hai Toà Thượng thẩm Hà Nội và Sài Gòn,

cùng các toà án khác

- Toà án hành chính

- Các lao ngục
Bộ Tư pháp

- Sở Tổng thanh tra Y tế, gồm cả các

Y viện

- Viện PasteurBộ Y tế

- Sở Tổng thanh tra Công chính

- Sở Hoả xa Đông Dương

- Sở Thiên văn và Thiên văn đài Phủ Liễn

- Sở Bưu điện Đông Dương

- Sở Vô tuyến điện Đông Dương

- Hàng hải thượng thuyền

- Sở Hải chính

- Phòng Hàng không Thương Thuyền

Bộ Công chính

và Giao thông

- Phòng Tổng thanh tra lao công, trước

thuộc Toà Pháp chính Phủ toàn quyền


Bộ Lao công

- Sở Tài chính

- Sở Kiểm sát Tài chính

- Sở Trước bạ, Văn tư, Quản thủ điền thổ

và thuế Trực thu

- Nha Thương chính

- Sở chuyên mãi muối và thuốc phiện

- Sở Tổng ngân khố

- Sở Ngân khố Trung bộ và Nam bộ

- Sở Hưu bổng Đông DươngBộ Tài chính

- Nha Học chính Đông Dương

- Trường Đại học Đông Dương cùng các

trường và các cơ quan phụ thuộc

- Việt Nam học xá

- Các Trường trung học, cùng các

trường khác

- Sở Thư viện trung ương

- Viện Bác cổ Viễn Đông


Bộ Quốc dân

Giáo dục

 

 

 

 

Điều nhì: Ai không tuân theo sắc lệnh này mà phá hoại hoặc biển thủ các động sản và bất động sản hoặc làm trái các huấn lệnh đã ban bố, sẽ bị trừng phạt theo Hình luật của Chính phủ Việt Nam.

Điều ba: Các ông Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin và Tuyên truyền, Quốc phòng, Quốc dân Kinh tế, Thanh niên, Tư pháp, Y tế, Công chính và Giao thông, Lao công, Tài chính, Quốc dân giáo dục, sẽ tuỳ theo chức vụ mà thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/09/1945
Hiệu lực:
07/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1945
Hiệu lực:
11/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1945
Hiệu lực:
11/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/09/1945
Hiệu lực:
14/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/10/1945
Hiệu lực:
01/01/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ