Sắc lệnh 42/SL Về việc thành lập ban thanh tra thuộc Thủ tướng phủ

Số, ký hiệu 42/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/07/1951
Ngày hiệu lực 15/07/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 42/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 42/SL NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 7 - SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 92 - SL ngày 22-5-1950 ấn định lương và phụ cấp các cấp điều khiển văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập tại Thủ tướng Phủ một Nha Liên lạc có nhiệm vụ nghiên cứu và đặt các đường giao thông trong nước để đảm bảo việc chuyển vận các công văn và tài liệu.

Điều 2

Nha Liên lạc do một Giám đốc, và một Phó Giám đốc nếu cần, điều khiển.

Điều 3

Một nghị định của Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định tổ chức Nha Liên lạc.

Điều 4

Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
16/06/1951
Hiệu lực:
01/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/06/1951
Hiệu lực:
16/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/06/1951
Hiệu lực:
13/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/07/1951
Hiệu lực:
25/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
15/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
15/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ