Sắc lệnh 44 Về việc lập Ban trung ương vận động đời sống mới

Số, ký hiệu 44
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 03/04/1946
Ngày hiệu lực 18/04/1946
Ngày đăng công báo 20/04/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 16/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 44
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 1946

SẮC LỆNH

Về “Đời sống mới”

Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử những vị sau này vào Ban Trung ương vận động đời sống mới:

Bà Đoàn Tâm Đan, các ông Nguyễn Quang Oanh, Trần Huy Liệu, Dương Đức Hiền, Vũ Đình Hoè, Nguyến Tấn Gi Trọng, Nguyễn Huy Tưởng, Đỗ Đức Dục, Phạm Biểu Tâm.

Điều 2: Ban Trung ương vận động đời sống mới sẽ lập những tiểu ban vận động ở các địa phương, đặt dưới quyền kiểm soát của Ban Trung ương. Ban Trung ương được phép trực tiếp liên lạc với các Bộ cùng các cơ quan hành chính để được giúp đỡ về mọi phương tiện thực hành; chương trình hành động của Ban Trung ương trước khi đem thi hành phải được Hội đồng Chính phủ duyệt y và hàng tháng Ban Trung ương phải báo cáo công việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 3: Ban Trung ương vận động đời sống mới được phép lập một cái quỹ riêng để nhận những món tiền trợ cấp của Chính phủ hay những món tiền do các tư nhân hay đoàn thể tự động quy cho. Việc kế toán về những món tiền ấy phải theo các thể lệ hiện hành.

Điều 4: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/03/1946
Hiệu lực:
11/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/03/1946
Hiệu lực:
11/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/03/1946
Hiệu lực:
11/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/03/1946
Hiệu lực:
13/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/03/1946
Hiệu lực:
13/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ