Sắc lệnh 44/SL về việc cử ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Cục trưởng Cục quân nhu

Số, ký hiệu 44/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/03/1950
Ngày hiệu lực 22/03/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q009-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 44/SL NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 57-SL ngày 3 tháng 5 năm 1946 quy định tổ chức các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu sắc lệnh số 56-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 cử Đại tá Phan Tử Lăng kiêm chức Cục trưởng Cục Quân nhu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Cục trưởng Cục Quân nhu thay Đại tá Phan Tử Lăng.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
04/03/1950
Hiệu lực:
04/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/03/1950
Hiệu lực:
30/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1950
Hiệu lực:
19/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ