Sắc lệnh 45/SL về việc sửa đổi Sắc lệnh 192-SL ngày 28-5-1948 cấm buôn bán chuyên chở và tàng chữ các xa xỉ phẩm ngoại hoá

Số, ký hiệu 45/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/03/1950
Ngày hiệu lực 06/04/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 100/SL Về việc cấm buôn bán, chuyên chở và tàng trữ hàng ngoại hoá thuộc loại xa xỉ phẩm và loại cấm nhập khẩu
Ngày hết hiệu lực 07/05/1952

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 45/SL NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Chiểu sắc lệnh số 192-SL ngày 28 tháng 5 năm 1948 cấm buôn bán, chuyên chở và tàng trữ có tính cách buôn bán các xa xỉ phẩm ngoại hoá trong toàn cõi Việt Nam;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay thêm vào cuối điều 3 sắc lệnh số 192-SL ngày 28 tháng 5 năm 1948:

"Trong trường hợp xét không quan trọng và bị can không khiếu nại, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, theo đề nghị của Ty Kinh tế tỉnh, có thể xét định tịch thu hàng hoá mà không đưa việc ra trước toà án, nếu tổng số hàng lậu dưới Một Nghìn Đồng."

Điều 2: Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
04/03/1950
Hiệu lực:
04/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/03/1950
Hiệu lực:
04/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/03/1950
Hiệu lực:
30/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1950
Hiệu lực:
19/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/03/1950
Hiệu lực:
22/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ