Sắc lệnh 47/SL về sửa đổi Sắc lệnh 188-SL ngày 29-5-1948 quy định chế độ công chức mới và đặt một thang lương chung cho các hạng công chức

Số, ký hiệu 47/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/03/1950
Ngày hiệu lực 01/01/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 47/SL NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 188-SL ngày 29 tháng 5 năm 1948 quy định chế độ công chức mới và đặt một thang lương chung cho các hạng công chức;

Chiểu sắc lệnh số 30-SL ngày 19 tháng 2 năm 1950 sửa lại thang lương chung của công chức;

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Xét tình thế hiện thời;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1 : Nay sửa đổi những điều sau này trong sắc lệnh số 188 ngày 29 tháng 5 năm 1948 :

"Điều 4 mới : Công chức được hưởng những phụ cấp sau này :

1- Phụ cấp gia đình : cho vợ chính thất hay vợ kế thất và những con chính thức, dưới 16 tuổi, hoặc dưới 18 tuổi nếu còn đi học hay bị tàng tật.

2- Phụ cấp gạo đắt : cho bản thân và cho gia đình, khi giá gạo hơn 500đ một tạ.

3- Phụ cấp khu vực khí hậu xấu : cấp riêng cho công chức làm việc tại những nơi xếp vào khu vực khí hậu xấu theo nghị định Liên Bộ Nội vụ - Y tế.

Những phụ cấp kể trên sẽ do nghị định Liên Bộ Nội vụ - Tài chính ấn định sau khi được Hội đồng Chính phủ thông qua.

Nữ công chức lấy chồng là tư nhân được hưởng phụ cấp gia đình và phụ cấp gạo đắt cho con và cả cho chồng, nếu chồng tàng tật không thể làm việc được.

Trong trường hợp sau cùng này phụ cấp cho chồng nữ công chức tính ngang với phụ cấp cho vợ nam công chức."

"Điều 10 mới : Công chức gia nhập Quân đội quốc gia Việt Nam sẽ hưởng sinh hoạt phí và phụ cấp quân nhân trong thời kỳ tại ngũ.

Sau khi giải ngũ sẽ tính thâm niên, cứ hai năm thăng một cấp. Nếu có chiến công, còn có thể được đặc cách thăng thêm một hay hai cấp nữa."

"Điều 13 mới : Công chức tuyển dụng theo lối tạm thời cũng theo thang lương công chức chính ngạch, nhưng xếp dưới công chức chính ngạch một bậc, và cũng được hưởng những khoản phụ cấp ấn định trong Điều 4."

Điều 2 : Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1950.

Điều 3 : Các ông Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/03/1950
Hiệu lực:
30/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1950
Hiệu lực:
19/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/03/1950
Hiệu lực:
22/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/04/1950
Hiệu lực:
02/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ