Sắc lệnh 47/SL Về việc thành lập xã Phong chương thuộc huyện Phong điền, tỉnh Thừa thiên huế

Số, ký hiệu 47/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 07/06/1949
Ngày hiệu lực 07/06/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 6/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 47/SL NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 126 - SL ngày 19 tháng 7 năm 1946 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 198 - SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính;

Xét tình thế hiện thời;

Theo đề nghị của của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc Phòng;

 

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nay hợp nhất hai xã Phong Hai và Phong Khanh thuộc huyện Phong Điền với hai thôn Phú An và Phú Lễ (huyện Quảng Điền) thành một xã lấy tên là xã Phong Chương thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Điều 2

Các Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc Phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
21/05/1949
Hiệu lực:
21/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/05/1949
Hiệu lực:
21/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/05/1949
Hiệu lực:
26/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/06/1949
Hiệu lực:
07/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ