Sắc lệnh 47/SL Về việc tổ chức Bộ Tổng chỉ huy

Số, ký hiệu 47/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/05/1947
Ngày hiệu lực 16/05/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 50 Về việc tổ chức Bộ Quốc phòng
Ngày hết hiệu lực 18/06/1949
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 47/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 47 NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 230 ngày 30-11-46 uỷ quyền tổng chỉ huy quân đội toàn quốc,

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 tổ chức Bộ Quốc phòng,

Chiểu sự cần thiết trong thời kỳ kháng chiến,

Chiểu đề nghị của Tổng chỉ huy quân đội quốc gia, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Bộ Tổng chỉ huy gồm có những cơ quan sau này:

1- Bộ Tổng tham mưu,

2- Cục Chính trị,

3- Cục Tình báo,

4- Văn phòng

Điều thứ 2

Bộ tổng tham mưu gồm có:

1- Phòng tác chiến,

2- Phòng Nhân sự.

Điều thứ 3

Cục Chính trị gồm có:

1- Phòng Tuyên truyền huấn luyện,

2- Phòng Địch vận,

3- Phòng Thương binh,

4- Phòng Cán bộ,

5- Phòng dân quân.

Điều thứ 4

Văn phòng gồm có:

1- Phòng Hành chính,

2- Phòng Mật mã,

3- Phòng Liên lạc,

4- Phòng Báo chí,

5- Phòng Quản lý,

6- Công tác đội.

Điều thứ 5

Tổ chức Tình báo cục sẽ do một nghị định Bộ tổng chỉ huy ấn định sau.

Điều thứ 6

Các cơ quan kể trên có thể tuỳ theo sự cần thiết đặt một phòng văn thư.

Điều thứ 7

Bộ Tổng chỉ huy có thể tuỳ theo sự cần thiết ra nghị định sửa đổi sự tổ chức các cơ quan ấy.

Điều thứ 8

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện kiêm chức Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                                                     Hồ Chí Minh

                                                                                                                                                (Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/04/1947
Hiệu lực:
01/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/04/1947
Hiệu lực:
04/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1947
Hiệu lực:
10/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/04/1947
Hiệu lực:
30/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/05/1947
Hiệu lực:
15/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ