Sắc lệnh 49/SL Về việc quy định nguyên tắc các thể lệ và tổ chức về việc đấu tranh kinh tế với địch

Số, ký hiệu 49/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/08/1951
Ngày hiệu lực 13/08/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 49/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 49/SL NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu các luật lệ hiện hành về tổ chức bao vây kinh tế địch và việc mậu dịch giữa vùng tự do và vùng tạm bị chiếm;

Xét tình hình kháng chiến hiện thời;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Sắc lệnh này quy định nguyên tắc các thể lệ và tổ chức về việc đấu tranh kinh tế với địch.

Điều 2

Việc quản lý mậu dịch, việc đánh thuế các hàng hoá, việc mua bán trao đổi ngoại hối (vàng, bạc, tiền địch ...) giữa vùng tự do và vùng tạm bị chiếm quy định theo các nguyên tắc sau đây:

- Nội thương được tự do, ngoại thương phải quản lý.

- Khuyến khích bán hàng ra, hạn chế mua hàng vào.

- Củng cố giá trị tiền tệ và làm cho tài chính quốc gia được dồi dào.

- Bảo vệ và phát triển sản xuất của ta.

Điều 3

Bộ máy đấu tranh kinh tế với địch tổ chức theo các nguyên tắc sau đây:

- Lãnh đạo thống nhất.

- ở cấp thi hành phải có cơ quan chuyên trách.

Điều 4

Thủ tướng Chính phủ căn cứ vàp các nguyên tắc trên sẽ ban hành các điều lệ tạm thời.

Điều 5

Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày ban hành các điều lệ tạm thời nói ở điều 4.

Điều 6

Các luật lệ trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 7

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
15/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
15/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
30/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/07/1951
Hiệu lực:
22/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/08/1951
Hiệu lực:
30/08/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ