Sắc lệnh 49/SL về việc chỉ định ông Hoàng Anh, Chủ tịch UBKCHC Thừa Thiên làm Uỷ viên UBKCHC Liên khu bốn

Số, ký hiệu 49/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/04/1950
Ngày hiệu lực 05/04/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q009-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 49/SL NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1950

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 150-SL ngày 31 tháng 12 năm 1949 định nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1 : Nay chỉ định ông Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Thừa Thiên làm Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu 4.

Điều 2 : Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ