Sắc lệnh 49/SL Về việc đặt một giải thưởng lấy tên là (giải thưởng Hồ Chí Minh)

Số, ký hiệu 49/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/05/1947
Ngày hiệu lực 15/05/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 7/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 49/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 49 NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25/3/1946 và sắc lệnh số 35-SL ngày 19/3/1947 tổ chức Bộ Quốc phòng ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ;

Xét rằng việc chế tạo vũ khí là điều kiện cần thiết cho cuộc kháng chiến và những người có công trong việc này phải được khen thưởng ;

RA SẮC LỆNH :

Điều thứ 1

Nay đặt một giải thưởng, lấy tên là "Giải thưởng Hồ Chí Minh" để thưởng cho Ty Quân giới nào xuất sắc nhất về cả mấy phương diện sau này :

- Bảo tồn vật liệu,

- Sản xuất,

- Kỹ thuật,

- Và kỷ luật.

Các công trường, các xưởng quân giới trong ty phải tổ chức đều nhau hoặc sàn sàn bằng nhau. Nếu có những công trường hoặc xưởng trong ty kém quá, hoặc bị phạt thì ty đó sẽ không được cấp giải thưởng này.

Điều thứ 2

Giải thưởng này sẽ luân chuyển và cấp từng năm một, vào đầu tháng giêng dương lịch.

Riêng về năm 1947 thì ngay từ bây giờ, có thể đề nghi cấp, cho đến cuối tháng 12/1947. Từ năm 1948 trở đi thì cứ đầu tháng giêng dương lịch, lại một lần.

Điều thứ 3

Nếu không có ty Quân giới nào xứng đáng, thì giải thưởng sẽ hoãn cấp, và lưu tại Bộ Quốc phòng, chờ đến năm sau.

Một ty Quân giới có thể được liên tiếp giữ giải thưởng nhiều năm.

Điều thứ 4

Theo đề nghị của quân giới Cục trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ triệu tập một hội đồng xét thưởng, gồm có :

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chủ tịch

- Quân giới Cục trưởng )

- 1 đại diện Bộ Tổng chỉ huy ) Hội viên

- Chủ nhiệm Bộ Quốc phòng )

Nếu xứng đáng, thì sau khi thẩm xét, hội đồng sẽ đề nghị lên Chính phủ ban hành sắc lệnh cấp thưởng.

Điều thứ 5

Ty Quân giới nào được cấp giải thưởng này, thì trong 2 ngày tất cả các nhân viên trong ty đó được tăng lương gấp đôi lương chính tăng ngày thưởng được hưởng.

Điều thứ 6

Chi tiết về thể lệ ????

sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghị định.

Điều thứ 7

Bộ trưởng Bộ quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/04/1947
Hiệu lực:
04/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1947
Hiệu lực:
10/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/04/1947
Hiệu lực:
30/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1947
Hiệu lực:
16/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ