Sắc lệnh 5/SL Về việc chấp nhân đơn xin từ chức của ông Trần Đăng Ninh, tổng thanh tra phó trong Ban thanh tra Chính phủ

Số, ký hiệu 5/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 21/02/1951
Ngày hiệu lực 21/02/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 5/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 5/SL NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 138 - B/SL ngày 18-12-1949 đặt Ban Thanh tra Chính phủ;

Chiểu sắc lệnh số 138 - C/SL ngày 18-12-1949 cử các vị thanh tra trong Banh Thanh tra Chính phủ;

Theo đề nghị của Phó thủ tướng;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chấp nhận đơn xin từ chức của Ông Trần Đăng Ninh, Tổng Thanh tra Phó trong Ban Thanh tra của Chính phủ.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/01/1951
Hiệu lực:
01/01/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/01/1951
Hiệu lực:
25/01/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1951
Hiệu lực:
16/02/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/02/1951
Hiệu lực:
17/02/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/04/1951
Hiệu lực:
10/04/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ