Sắc lệnh 50/SL về việc cử bác sĩ Đỗ Đào Tiềm giữ chức Phó đổng lý Văn phòng Bộ thương binh

Số, ký hiệu 50/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/04/1950
Ngày hiệu lực 02/01/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q009-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 50/SL NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu quyết định Hội đồng Chính phủ ngày 19 tháng 7 năm 1947 thành lập Bộ Thương binh và Cựu binh;

Chiểu sắc lệnh số 92-SL ngày 3 tháng 10 năm 1947 cử Bác sĩ Đào Đào Tiềm làm Đổng lý Sự vụ Bộ Thương binh và Cựu binh;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng các Bộ;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1 : Nay cử Bác sĩ Đỗ Đào Tiềm, nguyên Đổng lý Sự vụ Bộ Thương binh Cựu binh, giữ chức Phó Đổng lý Văn phòng Bộ Thương binh Cựu binh kể từ ngày 1 tháng 2 năm 1950.

Điều 2 : Ông Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ