Sắc lệnh 51/SL Về việc cho phát hành loại giấy bạc 100đ Ngân hàng Quốc gia Việt nam

Số, ký hiệu 51/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/09/1951
Ngày hiệu lực 20/09/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 11/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 51/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1951

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 51/SL NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 15 - SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 180 - SL ngày 20-12-1950 trừng trị những hành động có tính cách phá hoại nền tài chính Quốc gia;

Chiểu sắc lệnh số 20 - SL ngày 12-5-1951 quy định tỷ lệ một ăn mười giữa bạc Ngân hàng quốc gia Việt Nam và bạc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được phát hành loại giấy bạc Một Trăm Đồng (100đ.).

Điều 2

Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/07/1951
Hiệu lực:
30/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/07/1951
Hiệu lực:
22/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1951
Hiệu lực:
13/08/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/08/1951
Hiệu lực:
30/08/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/09/1951
Hiệu lực:
22/09/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ