Sắc lệnh 51/SL Về việc định giá một đồng bạc Việt Nam ăn hai mươi đồng tiền đồng

Số, ký hiệu 51/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/06/1947
Ngày hiệu lực 06/01/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 51/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 51 NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét vì cần phải có một chế độ tiền tệ duy nhất ;

Xét vì sự lưu hành tiền đồng mang niên hiệu Minh mạnh, Thiệu Trị, tại các tỉnh ở Bắc, Trung bộ là một trong những nguyên nhân làm cho sự sinh hoạt trở nên đắt đỏ ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính ;

Sau khi ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1

Trong khi chờ Bộ Tài chính phát hành một thứ tiền thích hợp để thay thế cho tiền đồng, tạm thời định giá một đồng bạc Việt Nam là hai mươi đồng tiền đồng.

Điều 2

Thứ tiền đồng nói ở điều thứ nhất hình tròn, có bóng vuông mang niên hiệu Minh Mạng, Thiệu Tri ... vẫn thường lưu hành tại các tỉnh miền Bắc Trung bộ.

Điều 3

Các sự đổi trác, giao dịch ... bằng tiền đồng sẽ định giá theo tỷ lệ nói ở điều thứ nhất.

Điều 4

Những người phạm pháp đối với điều thứ 3 kể trên sẽ bị truy tố trước toà án quân sự và tang vật sẽ bị tịch thu.

Điều 5

Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/04/1947
Hiệu lực:
30/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1947
Hiệu lực:
16/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/05/1947
Hiệu lực:
15/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1947
Hiệu lực:
06/01/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ