Sắc lệnh 52 Về việc xá tội các phạm nhân

Số, ký hiệu 52
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/10/1945
Ngày hiệu lực 04/11/1945
Ngày đăng công báo 03/11/1945
Nguồn thu nhập Công báo số 7/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 52
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 52 ngày 20 tháng 10 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1:

1- Tội phạm vào luật lệ báo chí;

2- Tội phạm vào luật lệ hội họp;

3- Tội của thợ thuyền bị trừng phạt do luật lệ lao động và do các lệnh ngày mồng 2 tháng 9 năm 1932 (nói về tội thợ thuyền bỏ việc mà không trả tiền vay trước);

4- Tội phạm trong khi đình công;

5- Tội phạm vào luật lệ về quan thuế và chuyển mãi: rượu lậu, thuộc phiện lậu, muối lậu và các hàng lậu khác;

6- Tội phạm vào luật lệ kiểm lâm;

7- Tội phạm luật lệ về kinh tế chỉ huy, không kể những tội đã đem ra xử trước toà Đại hình đặc biệt thiết lập do Sắc lệnh ngày 23 tháng 6 năm 1941;

8- Tội vô ý giết người hoặc đánh người có thương tích;

9- Tội vi cảnh.

Điều thứ 2: Những người vì chiến đấu cho nền độc lập của nước Việt Nam mà đã bị kết án trước ngày 19 tháng 8 dương lịch năm 1945 như là chính trị phạm hay thường phạm đều được xá tội.

Những người ấy phải làm đơn xin xá miễn lên Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi mình ở. Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ điều tra rồi làm tờ trình gửi theo với đơn Uỷ ban nhân dân ký, để Uỷ ban này chuyển hồ sơ lên Bộ Tư pháp xét định.

Điều thứ 3: Những khinh tội phạm trước ngày 19 tháng 8 năm 1945 mà Toà án đã xử phạt tiền, hoặc tù án treo, hoặc cả hai thứ hình phạt đó, đều được xá miễn.

Điều thứ 4: Những tội được xá miễn đều coi như không phạm bao giờ; quyền công tố sẽ tiêu huỷ, những chính hình và phụ hình mà toà án đã tuyên đều bỏ hết. Nhưng những tiền phạt hoặc án phí mà công khố đã thu của tội nhân rồi thì không hoàn lại nưa. Những của cải đã tịch biện và phạt mại rồi cũng không có quyền đòi bồi thường.

Điều thứ 6: Cấm tất cả các công chức hành chính pháp và các thẩm phán viên không được nhắc đến, hoặc trong hồ sơ một vết tịch gì về những tội đã được xá. Tuy nhiên những bản chính của các án ván vẫn phải là các phòng lục sự.

Điều thứ 7: Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1945
Hiệu lực:
25/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/10/1945
Hiệu lực:
25/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/10/1945
Hiệu lực:
27/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/10/1945
Hiệu lực:
01/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1945
Hiệu lực:
16/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ