Sắc lệnh 52/SL Về việc chỉ định ông Nguyễn Đức Dương làm uỷ viên UBKCHC MNTB

Số, ký hiệu 52/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/09/1951
Ngày hiệu lực 22/09/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 52/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 52/SL NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254 - SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 150 - SL ngày 31-12-1949 định quyền hạn Bộ Nội vụ về việc quản trị các UBKCHC;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định Ông Nguyễn Đức Dương làm uỷ viên UBKCHC Miền Nam Trung bộ thay ông Tôn Thất Vy đi nhận công tác khác.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/07/1951
Hiệu lực:
22/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1951
Hiệu lực:
13/08/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/08/1951
Hiệu lực:
30/08/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/09/1951
Hiệu lực:
20/09/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/09/1951
Hiệu lực:
25/09/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ