Sắc lệnh 52/SL Về việc ấn định thuế nhập nội

Số, ký hiệu 52/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/06/1947
Ngày hiệu lực 06/01/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 52/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 52 NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét tình hình thương mại hiện thời;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Tạm thời thuế nhập nội định lại như sau này :

5% tăng giá cho :

1) Các hàng kể trong Quan thuế biểu vào ba mục: động vật, thực vật và khoáng vật (số 1 đến số 233)

2) Các chất hoá học (số 01 đến 0392)

3) Các thứ thuộc An My (số 315 đến 316)

4) Sợi bông dùng vào kỹ nghệ dệt (số 368/1 đến 48, số 369/1 đến 48 và 97 đến 108)

15% tăng giá cho tất cả các thứ hàng khác kê trong Quan thuế biểu.

Điều 2

Thuế tăng nội về nhập nội và mọi thứ thuế tiêu thụ và phụ thu đánh vào dầu hoả và ét xăng nay đều bãi bỏ.

Điều 3

Thuế xuất ngoại sẽ nhất luật cho mọi các thứ hàng là 5% tăng giá.

Điều 4

Giá hàng nhập nội hoặc xuất ngoại là giá hàng mua, bán của các Uỷ ban phụ trách việc xuất nhập do nghị định Liên bộ ngày mồng 3 tháng 3 năm 1947 lập thành.

Điều 5

Sắc lệnh này thi hành cấp tốc theo điều 14 Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1946.

Điều 6

Các Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ