Sắc lệnh 53 Về việc cử ông Đỗ Đức Kiên giữ chức Chánh Văn phòng Bộ quốc phòng kiêm Chánh Văn phòng Tổng tư lệnh

Số, ký hiệu 53
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/06/1949
Ngày hiệu lực 18/06/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 53 NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1949

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 tổ chức các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu sắc lệnh số 5-SL ngày 1-2-1949 cử ông Nguyễn Thương giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng kiêm Chánh Văn phòng Bộ Tổng tư lệnh;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Đỗ Đức Kiên, nguyên Chính trị Chủ nhiệm Trường lục quân trung học, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng kiêm Chánh Văn phòng Tổng tư lệnh, thay ông Nguyễn Thương cử giữ chức khác.

Điều 2

Sắc lệnh số 5-SL ngày 1-2-1949 nay bãi bỏ.

Điều 3

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ