Sắc lệnh 53/SL về việc cử ông Dương Đức Hiệp giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ lao động

Số, ký hiệu 53/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1950
Ngày hiệu lực 14/04/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q009-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 53/SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 226-SL ngày 28 tháng 11 năm 1946 tổ chức Bộ Lao động;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức lại Văn phòng các Bộ;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay cử ông Dương Đức Hiệp giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Lao động.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Lao động chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ