Sắc lệnh 53/SL Về việc ấn định kiểu tem trước bạ

Số, ký hiệu 53/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/06/1947
Ngày hiệu lực 06/01/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 53/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 53 NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét luật lệ về thuế tem;

Chiểu Sắc lệnh số 39/SL ngày 1-4-1947 ấn định cách thu thuế tem trong khi chờ in những kiểu tem và giấy tín chỉ mới thay những kiểu têm và tín chỉ lưu hành trước ngày 19-12-1946;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi đồng ý với hội đồng Chính phủ và ban thường trực Quốc hội:

RA SẮC LỆNH:

Điều I

Kiểu tem trước bạ ấn định như sau:

Khổ tem : dài 3 phân rưỡi - cao: 2 phân.

Nền: Phía bên trái, vẽ bể, bằng gạch ngang đều nhau.

Chữ: Đầu cái, tem có chữ Việt Nam dân chủ cộng hoà phía dưới về góc phải có chữ: Tem trước bạ - ở giữa, phía bên phải đề giá tiền.

Mầu vẽ và mầu mực in có thể thay đổi.

Những mẫu tem mới, trước khi phát hành phải đưa trình để lưu trữ tại phòng Lục sự các Toà án đệ nhị cấp.

Điều II

Bộ trưởng Bộ Tài chính thi hành sắc lệnh này.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1947
Hiệu lực:
16/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/05/1947
Hiệu lực:
15/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1947
Hiệu lực:
06/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1947
Hiệu lực:
06/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ