Sắc lệnh 53QP Về việc cử ông Hoàng Văn Hoan giữ chức Chính trị Cục trưởng thay ông Hoàng Đạo Thuý

Số, ký hiệu 53QP
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/04/1946
Ngày hiệu lực 24/04/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q002-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 53QP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 53QP ngày 24  tháng 4 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 34-QP ngày 25 tháng 3 năm 1946 tổ chức Bộ Quốc phòng,

Chiểu Sắc lệnh số 35-QP ngày 25 tháng 3 năm 1946 của các Cục trưởng,

Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Cử ông Hoàng Văn Hoan sung chức "Chính trị Cục trưởng" thay ông Hoàng Đạo Thuý cử đi giữ công vụ khác.

Điều thứ 2: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/04/1946
Hiệu lực:
25/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/04/1946
Hiệu lực:
28/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/04/1946
Hiệu lực:
01/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/04/1946
Hiệu lực:
07/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/04/1946
Hiệu lực:
09/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1946
Hiệu lực:
15/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ