Sắc lệnh 54/SL về việc cử ông Nguyễn Đình Ngữ giữ chức Đổng lý, ông Lê Duy Thước, Dương Hồng Hiện giữ chức Phó đổng lý Văn phòng Bộ canh nông

Số, ký hiệu 54/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1950
Ngày hiệu lực 14/04/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q009-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 54/SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 54-SL ngày 14 tháng 11 năm 1945 của Hội đồng Chính phủ thành lập Bộ Canh nông;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay cử ông có tên sau đây giữ chức Đổng lý và Phó Đổng lý Văn phòng Bộ Canh nông:

Ông Nguyễn Đình Ngữ : Đổng lý Văn phòng;

Lê Duy Thước Phó Đổng lý Văn phòng;

Dương Hồng Hiên Phó Đổng lý Văn phòng.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ