Sắc lệnh 56 Về quyền hưởng lương của công nhân trong ngày nghỉ lễ lao động (mồng 1 tháng 5 dương lịch)

Số, ký hiệu 56
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/04/1946
Ngày hiệu lực 15/05/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 18/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 56
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 56 ngày 29 thnags 4 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc;

Chiểu theo Sắc lệnh số 22-C/NV/CC ngày 18-2-1946 định những ngày nghỉ Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo;

Chiểu theo Dụ số 69 ngày 31-10-1941 coi ngày mồng một tháng năm dương lịch là ngày lễ chính thức cho công nhân được nghỉ vẫn hưởng lương;

Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xã hội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Nay bãi bỏ đạo Dụ số 69 ngày 31-10-1941 nói trên.

Điều thứ 2: Những công nhân các công sở, tư sở và xí nghiệp trong toàn quốc đều được nghỉ việc trong ngày lễ lao động (mồng một tháng năm dương lịch) và có quyền được hưởng lương một ngày làm việc.

Điều thứ 3: Khi công việc xí nghiệp nào không thể tạm ngừng lại được thời những công nhân phụ trách thường trực trong ngày ấy được lĩnh lương gấp đôi.

Những công nhân ăn lương tháng mà phải đi thường trực thêm tiền phụ cấp về ngày ấy sẽ tính là một phần 25 (1/25) số lương tháng.

Điều thứ 4: Nếu ngày mồng một tháng năm dương lịch nhằm ngày chủ nhật thời công nhân chỉ được ăn lương khi trong hợp đồng hay nội quy xí nghiệp có cho lương cả ngày chủ nhật.

Nhưng những công nhân nào phải đi thường trực ngày ấy thời cũng được lĩnh lương gấp đôi như đã nói ở Điều thứ hai.

Điều thứ 5: Những công nhân làm khoán tính kiện ăn công thời số lương ngày nghỉ ấy sẽ tính theo số lương trung bình đã lĩnh hàng ngày trong 7 hôm trước ngày mồng một tháng năm.

Điều thứ 6: Sắc lệnh này được thi hành ngay theo như Điều 14 Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945.

Điều thứ 7: Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Xã hội và Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/04/1946
Hiệu lực:
28/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/04/1946
Hiệu lực:
01/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/04/1946
Hiệu lực:
07/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/04/1946
Hiệu lực:
09/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/04/1946
Hiệu lực:
24/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ