Sắc lệnh 57 Về việc cấm không được sản xuất, tàng trữ tiêu thụ rượu ta chế tạo bằng ngũ cốc

Số, ký hiệu 57
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/11/1945
Ngày hiệu lực 25/11/1945
Ngày đăng công báo 17/11/1945
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 72 Về việc bãi bỏ Sắc lệnh ngày 10 tháng 11 năm 1945 cấm sản xuất, tàng trữ, đài tải, tiêu thụ và mua bán rượu ta
Ngày hết hiệu lực 08/06/1946
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 57
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1945

SẮC LỆNH

Cấm không sản xuất, tàng trữ, tiêu thụ rượ ta chế tạo bằng ngũ cốc của chủ tịch chính phủ lâm thời số 57 ngày 10 tháng 11 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình thế hiện thời

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả luận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Cho đến khi có lệnh mới, trên toàn cõi Việt Nam, nhất thiết cấm không được sản xuất, tàng trữ, đài tải, tiêu thụ và mua bất cứ nhiều hay ít rượu ta hàng thường và hàng trên, chế tạo bằng ngũ cốc đó theo phương pháp cổ truyền hay khoa học.

Điều thứ hai: Trong hạn bảy ngày, sau khi các Uỷ ban địa phương nhận được số Công báo đăng sắc lệnh này và công bố cho dân biết, ai còn tàng trữ các thứ rượu nói ở điều thứ nhất, phải khai ngay với Sở thuế quan và Thuế gián thu (Thương chính) gần nhất. Rượu này sẽ dùng vào những thùng, hòm có dấu hiệu niêm phong của Sở Thuế quan và Thuế gián thu.

Tác dụng của các thứ rượu này sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Tài chính ấn định sau.

Điều thứ ba: Những tội phạm vào điều thứ nhất sắc lệnh này sẽ bị trừng phạt như sau:

1- Tội sản xuất các thứ rượu kể trong điều thứ nhất: phạt tiền từ 200 đồng đến 2.000 đồng.

2- Tội bán tàng trữ hay đài tải các thứ rượu kể trong điều thứ nhất: phạt tiền từ 100 đến 1.000 đồng.

3- Tội mua hoặc tiêu thụ các thứ rượu kể trong điều thứ nhất: phạt tiền từ 10 đồng đến 200 đồng.

Nếu tái phạm các số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi.

Điều thứ tư: Những người có rượu tàng trữ mà không khai trong hạn định ở điều thứ hai sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 200 đồng.

Điều thứ năm: Rượu sản xuất, tàng trữ, đài tải, tiêu thụ hay mua bán trái với Sắc lệnh này sẽ bị tịch thu cùng các khí cụ dùng để sản xuất, tàng trữ hay đài tải.

Điều thứ sáu: Việc kiểm nã để thi hành giao cho các Uỷ ban nhân dân địa phương, các Nha, Phòng, Sở Cảnh sát và Sở Thuế quan và Thuế gián thu.

Điều thứ bảy: Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân cả ba kỳ và Giám đốc và Thuế Gián thu chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1945
Hiệu lực:
16/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/11/1945
Hiệu lực:
18/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/11/1945
Hiệu lực:
22/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/11/1945
Hiệu lực:
25/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/11/1945
Hiệu lực:
28/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ