Sắc lệnh 57/SL về việc đặt tại Bộ Giao thông Công chính một Nha vận tải

Số, ký hiệu 57/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1950
Ngày hiệu lực 29/04/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 57/SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Xét nhu cầu hiện tại;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay đặt tại Bộ Giao thông Công chính một Nha Vận tải.

Điều 2: Nha Vận tải do một Giám đốc và một Phó Giám đốc điều khiển.

Điều 3: Cách tổ chức Nha Vận tải sẽ do một nghị định Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính ấn định.

Điều 4 : Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ