Sắc lệnh 6 về việc truy tố những người can tội ăn trộm, ăn cắp, tự ý phá huỷ cắt dây điện thoại và dây điện tín

Số, ký hiệu 6
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/01/1946
Ngày hiệu lực 30/01/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 6
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 6 ngày 15 tháng 1 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Xét rằng những việc ăn trộm, ăn cắp, tự ý phá huỷ hoặc oa trữ dây điện thoại và dây điện tín là những hành vi có phương hại đến công trình củng cố nền độc lập của nước nhà,

Xét rằng những hành vi ấy làm ngăn trở sự thông tin của Chính phủ với các cơ quan địa phương, có hại cho công việc cai trị, trị an trong nước và có ảnh hưởng trực tiếp đến việc quốc phòng,

Xét cần phải nghiêm trị những hành vi ấy,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH

Điều I: Những người can tội ăn trộm, ăn cắp, tự ý phá huỷ, cắt dây điện thoại và dây điện tín sẽ bị truy tố trước các toà án tỉnh.

Điều II: Những người phạm tội kể trên sẽ bị phạt:

Từ 1 năm đến 10 năm tù và có thể bị xử tử.

Điều III: Toà chỉ có thể cho tội nhân được hưởng án treo về phạt giam thôi.

Nghị bị nghị tội có thể kháng cáo lên toà phúc thẩm của kỳ.

Điều IV: Những người tòng phạm hoặc oa trữ những dây điện thoại hoặc dây điện tín cũng bị truy tố và phạt như chính phạm.

Điều V: Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1945
Hiệu lực:
15/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1945
Hiệu lực:
15/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1945
Hiệu lực:
15/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ