Sắc lệnh 6 Về việc cấm không được đăng lính, bán thực phẩm, làm tay sai cho quân đội Pháp

Số, ký hiệu 6
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/09/1945
Ngày hiệu lực 20/09/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Võ Nguyên Giáp
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 6
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 6 ngày 5 tháng 9 năm 1945

BỘ TỔNG TRƯỞNG CHỦ TỊCH LÂM THỜI CHÍNH PHỦ DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM

Xét vì tình thế nghiêm trọng

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã thoả hiệp.

RA SẮC LỆNH

Khoản thứ nhất: Nay cấm nhân dân Việt Nam không được đăng lính, bán thực phẩm, dẫn đường, liên lạc, làm tay sai cho quân đội Pháp.

Khoản thứ hai: Ai trái lệnh đó sẽ đem ra Toà án quân sự nghiêm trị.

Khoản thứ ba: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 BỘ TRƯỞNG

 

 

Chủ tịch nước

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Võ Nguyên Giáp

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ