Sắc lệnh 6/SL Về việc ấn định sự chi thu về năm 1949 trong khi chờ đợi Ngân sách Toàn quốc tài khoá 1949 được chuẩu y

Số, ký hiệu 6/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/02/1949
Ngày hiệu lực 10/03/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ 6/SL NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1949

CÙA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 14-SL/M ngày 2 tháng 1 năm 1948 thiết lập ngân sách toàn quốc;

Chiểu Ngân sách toàn quốc tài khoá 1948;

Vì tình thế;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực Quốc hội đã thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Trong khi chờ đợi Ngân sách toàn quốc, tài khoá 1949, được chuẩn y, những việc chi thu thuộc ngân sách này sẽ tạm thời căn cứ vào những số dự chi và dự thu ghi trong Ngân sách toàn quốc, tài khoá 1948.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                                          Hồ Chí Minh

                                                                                                                                               (Đã ký)

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ