Sắc lệnh 60/SL Về việc cho những công chức, giữ các chức chỉ huy trong văn phòng các cấp, được hưởng lương theo chức vụ

Số, ký hiệu 60/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/04/1950
Ngày hiệu lực 01/08/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 60/SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 209 ngày 20 tháng 8 năm 1948 ấn định phụ cấp của nhân viên Văn phòng các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 261 ngày 10 tháng 11 năm 1948 ấn định lương và phụ cấp của các nhân viên giữ những chức vụ chỉ huy tại các Bộ, Nha, Sở và Ty;

Chiểu sắc lệnh số 7 ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 40 ngày 22 tháng 3 năm 1950 định lương cho những tư nhân được cử giữ những chức vụ chỉ huy trong Văn phòng các cấp;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

 

RA SẮC LỆNH :

 

Điều 1: Những công chức được cử giữ những chức vụ nói trong sắc lệnh số 40 ngày 22 tháng 3 năm 1950 mà lương theo ngạch và bậc kém lương chức vụ thì được hưởng lương chức vụ; nếu lương chức vụ kém thì vẫn được giữ lương ngạch bậc của mình.

Hưu liễm vẫn tính theo lương ngạch và bậc.

Điều 2: Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1949.

Điều 3: Các ông Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
05/04/1950
Hiệu lực:
02/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/04/1950
Hiệu lực:
05/04/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ