Sắc lệnh 61/SL Về việc ấn định thể thức xuất cảng và nhập nội các tư bản

Số, ký hiệu 61/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/07/1947
Ngày hiệu lực 07/05/1960
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 61/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 61 NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét tình thế hiện thời;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi đã hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cấm việc xuất ngoại và nhập nội các tư bản, nếu không có phép của Bộ trưởng Bộ Tài chính hay một cơ quan được Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền.

Điều 2

Số coi là tư bản các thứ tiền tệ ngoại quốc, Đông Dương và Việt Nam (giấy bạc hoặc tiền vàng, tiền bạc), các chứng thu hối đoái, các chứng thu ngân hàng, các chứng thu tư hữu v.v...

Điều 3

Ai phạm vào sắc lệnh này sẽ bị phạt:

1- Tiền gấp ba số tư bản định xuất hay nhập nội,

2- Tù từ 1 tháng đến 2 năm, hoặc một trong hai thứ hình phạt ấy.

Nếu tái phạm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Sự khám nhận và truy tố những việc phạm vào sắc lệnh này sẽ theo thủ tục của luật quan thuế hiện hình, trừ việc điều đình bao giờ cũng thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ấn định những chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 5

Sắc lệnh này sẽ thi hành cấp tốc theo điều 14 sắc lệnh ngày 10-10-1945.

Điều 6

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/06/1947
Hiệu lực:
06/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/06/1947
Hiệu lực:
17/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/06/1947
Hiệu lực:
17/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/07/1947
Hiệu lực:
07/05/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/07/1947
Hiệu lực:
07/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ