Sắc lệnh 612/MĐ Về việc khen thưởng các Chủ tịch và uỷ viên kháng chiến hành chính cấp xã

Số, ký hiệu 612/MĐ
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 07/12/1947
Ngày hiệu lực 07/12/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 612/MĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 162 NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 1947

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Nhân dịp kháng chiến toàn quốc đầy 1 năm

- Xét đại đa số các chủ tịch và uỷ viên Kháng chiến kiêm hành chính cấp xã đã trực tiếp cùng nhân dân hăng hái thực hiện các công việc kháng chiến như :

- Phá hoại đường giao thông tiếp tế của địch,

- Phát động phong trào dân quân du kích và ủng hộ bộ đội về mọi phương diện,

Củng cố chính quyền nhân dân và phá tan mưu mô đặt chính quyền của địch,

- Tăng gia sản xuất, phát triển Bình dân hoạc vụ v.v,

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nhân dịp kháng chiến toàn quốc đầy 1 năm, các Uỷ ban kháng chiến khu có nhiệm vụ khen thưởng các Chủ tịch và Uỷ viên kháng chiến kiêm hành chính cấp xã đã hăng hái làm trọn nhiệm vụ.

Điều thứ 2

Các Uỷ ban kháng chiến khu báo cáo những nơi đắc lực nhất để Chính phủ đặc biệt khen thưởng.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/10/1947
Hiệu lực:
05/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/10/1947
Hiệu lực:
04/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/10/1947
Hiệu lực:
27/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1947
Hiệu lực:
16/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/11/1947
Hiệu lực:
10/12/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/01/1948
Hiệu lực:
16/01/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ