Sắc lệnh 62/SL Sắc lệnh cử ông Nguyễn Chánh làm Chính uỷ Liên khu năm

Số, ký hiệu 62/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/05/1950
Ngày hiệu lực 01/05/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q009-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 62/SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1950

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 33-SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 và số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định và tổ chức quy tắc quân đội quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 tổ chức Bộ Quốc phòng ;

Chiểu sắc lệnh số 120-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 tổ chức cá Liên khu;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay uỷ ông Nguyễn Chánh làm Chính uỷ Liên khu 5 kể từ ngày 11 tháng 3 năm 1950 thay ông Trần Lương điều động sang công tác khác.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1950
Hiệu lực:
29/04/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1950
Hiệu lực:
14/04/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1950
Hiệu lực:
16/05/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/05/1950
Hiệu lực:
30/04/1975
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ