Sắc lệnh 66 Về việc ấn định thể lệ trưng dụng các y sĩ và các dược sĩ

Số, ký hiệu 66
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/11/1945
Ngày hiệu lực 09/12/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 66
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 66 ngày 24 tháng 11 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Bộ trưởng Bộ Y tế;

Xét trong tình thế hiện đại, Chính phủ cần nhiều y sỹ và giúp Bộ Y tế và quân đội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đồng ý.

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Khi chính phủ cần hoặc cho Bộ Y tế, hoặc cho quân đội, có thể trưng dụng các y sỹ và dược sỹ.

Điều thứ hai: Bộ Y tế sẽ ban hành Nghị định liệt danh sách các y sỹ và dược sỹ có thể trưng dụng.

Tuỳ theo yêu cầu của Bộ Y tế hay quân đội, ông Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ dần dần gọi các y sỹ và dược sỹ có tên trong bản danh sách kể trên ra giúp việc. Các lớp gọi ra tòng sự hay tòng ngũ sẽ căn cứ vào tuổi; người ít tuổi sẽ gọi ra trước. Khi gọi lớp trước thì báo lớp sau chuẩn bị.

Khi trưng dụng cho quân đội, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ thoả thuận trước với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều thứ ba: Các y sỹ và dược sỹ được lệnh trưng dụng phải tuân theo ngay, không được chậm trễ. Ai không tuân theo sẽ bị nghiêm phạt.

Điều thứ tư: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Y tế và Tư pháp chiểu lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/11/1945
Hiệu lực:
28/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/11/1945
Hiệu lực:
05/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/11/1945
Hiệu lực:
06/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1945
Hiệu lực:
08/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/11/1945
Hiệu lực:
08/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/11/1945
Hiệu lực:
12/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ