Sắc lệnh 67/SL Về việc quy định nguyên tắc kiểm soát những nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo quân giới

Số, ký hiệu 67/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/06/1949
Ngày hiệu lực 18/06/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 6/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 67/SL NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 và số 35-SL ngày 19-3-1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế và Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay định nguyên tắc kiểm soát những nguyên liệu gồm các loại như thuốc nổ, hoá chất, kim khí, vân, vân..., cần thiết cho việc chế tạo quân giới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ ấn định bảng kê các nguyên liệu ấy.

Điều 2

Thể thức kiểm soát việc lưu hành, buôn bán và táng trữ, sẽ do Liên Bộ Quốc phòng - kinh tế ấn định.

Điều 3

Những vụ phạm pháp sẽ do UBKCHC tỉnh truy tố trước toà án, và sẽ bị phạt như sau:

- Hàng hoá sẽ bị tịch thu;

- Người phạm tội bị phạt tiền ít nhất là bằng trị giá số hàng và phạt tù từ sáu (6) ngày đến hai (2) năm hoặc một trong hai thứ hình phạt đó.

Tuy nhiên, trong những trường hợp xét không quan trọng và nếu bị can không khiếu nại, UBKCHC tỉnh có thể xét định tịch thu mà không đưa việc ra toà án.

 

Điều 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế và Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ