Sắc lệnh 69 Về việc ấn định biểu thuế về thuế điền thổ trong toàn hạt Bắc Bộ

Số, ký hiệu 69
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/05/1946
Ngày hiệu lực 31/05/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 21;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 69
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 69 ngày 16 tháng 5 năm 1946 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu thể lệ hiện hành về thuế điền thổ ở Bắc bộ Việt Nam;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Các thuế biểu về thuế điền thổ này ấn định như sau, cho toàn hạt Bắc bộ, cả người Việt Nam lẫn người ngoài nước:

Ruộng hạng nhất 1 mẫu ta (3600 th.vuông) 1 năm 12 đ

Ruộng hạng nhì 1 năm 10 đ

Ruộng hạng ba 1 năm 8 đ

Đất hạng nhất - - - 12 đ

- nhì - - - 8 đ

- ba - - - 3 đ

- tư - - - 1 đ

- năm - - - 0,10 đ

Nếu ruộng đất tính diện tích bằng mẫu tay (10.000 th.vuông) thuế biểu kê trên sẽ nhân lên 2 phần bảy (2,7).

Điều thứ hai: Nếu ruộng đất thuộc vào trường hợp chịu thuế theo chế độ đồn điền (Nghị định số 5565-F ngày 1 tháng 2 năm 1940) thuế biểu số ấn định như sau:

Hạng nhất 1 mẫu tay (10.000 th.vuông) 1 năm 20đ

- nhì - - - 12 đ

- ba - - - 8 đ

- tư - - - 5 đ

- năm - - - 2.50 đ

- sáu - - - 1 đ

- bảy - - - 0.20 đ

Điều thứ ba: Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/05/1946
Hiệu lực:
08/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/05/1946
Hiệu lực:
25/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/05/1946
Hiệu lực:
25/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/05/1946
Hiệu lực:
28/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/05/1946
Hiệu lực:
06/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ