Sắc lệnh 69/SL Sắc lệnh đổi tên các Nha lâm chính và Nha thú y mục súc ngư nghiệp

Số, ký hiệu 69/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/05/1950
Ngày hiệu lực 30/04/1975
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 68/SL NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Xét nhu cầu công việc;

Chiểu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Liên bộ Kinh tế;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng các Bộ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay lập Ban Kinh tế Chính phủ.

Điều 2: Ban Kinh tế Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu, khởi thảo để đệ trình Chính phủ những đề án về chính sách chương trình, kế hoạch kinh tế hoặc những vấn đề quan trọng về kinh tế.

Điều 3: Thành phần Ban kinh tế Chính phủ ấn định như sau:

- Thủ tướng Chính phủ hay Phó Thủ tướng: Chủ tịch;

- Bộ trưởng và Thủ trưởng các Bộ:

+ Kinh tế,

+ Canh nông,

+ Giao thông Công chính,

+ Lao động,

+ Tài chính,

- Bộ trưởng hay Thủ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Một đại diện Mặt trận;

- Một đại diện Tổng Liên đoàn Lao động;

- Một đại diện Hội Nông dân cứu quốc.

Điều 4: Các đại diện Mặt trận, Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân cứu quốc sẽ do sắc lệnh cũ, theo đề nghị của các đoàn thể nói trên.

Điều 5: Giúp việc Ban Kinh tế Chính phủ có một Thư ký.

Điều 6: Ban Kinh tế Chính phủ thay Hội nghị Liên bộ Kinh tế thành lập do quyết nghị Hội đồng Chính phủ tháng 3 năm 1949.

Điều 7: Các ông Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ Kinh tế, Canh nông, Giao thông Công chính, Lao động, Tài chính và Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/04/1950
Hiệu lực:
29/04/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1950
Hiệu lực:
14/04/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1950
Hiệu lực:
16/05/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/05/1950
Hiệu lực:
01/05/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/05/1950
Hiệu lực:
29/05/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ