Sắc lệnh 7-SL Về việc cử ông Nguyễn Văn Đạt giữ chức Tổng Giám đốc Bưu điện Việt nam

Số, ký hiệu 7-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 21/01/1947
Ngày hiệu lực 21/01/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 7-SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1947

 

 

 

 

SẮC LỆNH

Số 7 ngày 21 tháng 1 năm 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo nhu cầu hiện tại, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ giao thông Công chính, Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Ông Nguyễn Văn Đạt, Biên tập viên hạng nhì ngạch Bưu điện, được cử lãnh chức Tổng giám đốc Bưu điện Việt Nam kể từ ngày 17-12-1946.

Điều thứ hai

Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/12/1946
Hiệu lực:
10/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1946
Hiệu lực:
12/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1946
Hiệu lực:
12/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1946
Hiệu lực:
15/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1947
Hiệu lực:
06/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ