Sắc lệnh 70 Về việc cử ông Bộ trưởng Bộ lao động Lê Văn Hiến làm đặc phái viên của Chính phủ ở Nam trung bộ và Nam bộ

Số, ký hiệu 70
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/12/1945
Ngày hiệu lực 16/12/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo 14/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 70
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 70 ngày 1 tháng 12 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Cử Bộ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Hiến làm đặc phái viên của Chính phủ ở Nam Trung bộ và Nam bộ.

Điều thứ hai: Đặc phái viên có nhiệm vụ:

1- Kiểm tra các công việc của Uỷ ban nhân dân địa phương và các cơ quan hành chánh;

2- Chỉnh đốn các cơ quan hành chính địa phương cho được thống nhất;

3- Giải quyết với Uỷ ban nhân dân địa phương các vấn đề thường, trừ những việc có tính cách quan trọng phải báo cáo về Chính phủ.

4- Liên lạc giữa Chính phủ Trung ương và các Uỷ ban nhân dân địa phương;

5- Thâu nạp các đơn từ khiếu nại hoặc nguyện vọng của dân chúng.

6- Đi thăm các bộ đội và các mặt trận, kiểm tra tình hình quân sự.

Điều thứ ba: Đặc phái viên lãnh nhiệm vụ trong một thời hạn không hạn định.

Điều thứ tư: Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Tài chính, Quốc phòng và Lao động chịu nhiệm vụ thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1945
Hiệu lực:
08/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/11/1945
Hiệu lực:
08/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/11/1945
Hiệu lực:
09/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/11/1945
Hiệu lực:
12/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/11/1945
Hiệu lực:
15/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ