Sắc lệnh 70/SL Về việc cử các khu trưởng, khu phó, chính trị viên các khu

Số, ký hiệu 70/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 23/08/1947
Ngày hiệu lực 23/08/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 70/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 70 NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 1947

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 tổ chức Quốc phòng;

Chiểu sắc lệnh số 230 ngày 30-11-46 uỷ quyền Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu sự cần thiết trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Tổng chỉ huy quân đội Quốc gia Việt Nam;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Ông Vương Nghĩa Vũ, hiện Khu phó Khu 2, nay sung chức Khu trưởng Khu 11.

Điều 2

Ông Lê Trọng Tấn, Trung đoàn trưởng Trung Đoàn 39, nay bổ làm khu trưởng khu 13.

Điều 3

Ông Đức Kiên, chính trị viên Khu 12, nay điều về làm chính trị uỷ viên khu 11.

Điều 4

Ông Phạm Phúc Thống, chính trị viên Trung đoàn 36 (110 cũ) thuộc khu 12, nay được cử làm chính trị uỷ viên khu 12.

Điều 5

Ông Nguyễn Thế Lân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 51 nay được cử làm Khu phó Khu 6.

Điều 6

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia Việt Nam, chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/08/1947
Hiệu lực:
08/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/08/1947
Hiệu lực:
17/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/08/1947
Hiệu lực:
17/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/08/1947
Hiệu lực:
23/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/08/1947
Hiệu lực:
26/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ